לתרומות , אנא מלא טופס זה:
שם מלא
טלפון
דוא"ל
תוכן פנייה
הערות

קרן הבניין


במסגרת שאיפתנו להקים בעזרת ה', בית גדול לתורה ולתפילה, התווינו תוכנית מקיפה ומרשימה לבנין מרשים ורב מימדים שיכלול בנוסף לאמור, בית מדרש גבוה להוראה, חדרי שיעורים,  שטיבלאך, מקווה טהרה. גם אגפי הארגון 'תפארת צבי' ומשרדיו ישכנו בו בע"ה.

'ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם, טוב מבנים ומבנות'.
אנו קוראים לידידנו להיות שותפים בהקמת הבית הגדול הזה, ולהנציח את יקיריהם על שלל אגפיו.

תרומות והנצחות לקרן הבנין מחירון:

כל הפרוייקט$4,000,000
הבנין$1,500,000
בית הכנסת הגדול$750,000
בית הכנסת הקטן$120,000
עזרת נשים$180,000
עזרת נשים קטן$75,000
ספר תורה$45,000
מקוה$360,000
ספרייה$120,000
מטבחון$50,000
משרדו של הרב$25,000
משרד$18,000
שער הראשית$100,000
שער בית הכנסת$50,000
שער בית הכנסת הקטן $25,000
חלון בית הכנסת$5000
1 מטר$1800

לפרטים נוספים ולהקדשת חדרים והנצחות, ניתן לפנות לוועד קרן הבנין.