להזמנת קופת רבי מאיר בעל הנס:

שם:
כתובת:
עיר:
מיקוד:
מדינה:
טלפון:
דוא"ל:

קופת רבי מאיר בעל הנס

מאות קופות צדקה של "מוסדות תפארת צבי" חולקו בארץ ובעולם.
יהודים תורמים צדקה תמיד, אם זה לפני התפילה, לפני פגישה חשובה או סגירת עיסקה, או בעת צרה לזכות לישועה או אפילו לנסים מעל הטבע. גם נוהגים הרבה לתרום בעת חגיגת שמחה משפחתי (כגון חתונה, ברית וכדומה) לאות הכרת הטוב לחסדי ה' וכתפילה להצלחת המעמד שהכל ילך כשורה.
יש מנהג מיוחד לתרום לקופת רבי מאיר בעל הנס לפני הדלקת נרות בערבי שבת וחג, שזהו עת רצון גדול לתפילה, במיוחד עבור הצלחה, לילדים בריאים וטובים ולזכות לנחת דקדושה מהם.
בנוסף לתרומה לזכר נשמתו, נהוג להוסיף המילים "אלקא דמאיר ענני"
ידוע גם כסגולה למציאת אבידה לתרום לזכר נשמתו של רבי מאיר בעל הנס ולומר את נוסח התפילה הבאה 3 פעמים:

"אמר רבי בנימין הכל בחזקת סומין עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם, מן הכא ויקפח אלוקים את עיניה, ותלך ותמלא החמת. אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני. בזכות הצדקה שאני נודב לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס זכותו יגן עלינו למצוא את האבדה שאבדתי".

מי היה רבי מאיר בעל הנס?

רבי מאיר בעל הנס היה מגדולי התנאים בזמן המשנה. הוא זכה לתואר בעל הנס עקב הנסים שהתחוללו בזכותו ועדיין מתחוללים בזכותו עד היום הזה.
כבר בחייו רבי מאיר ראו כח על טבעי באמירת המילים "אלקא דמאיר ענני" מובא בגמרא עבודה זרה יח. : שרבי מאיר אמר לחייל רומאי שכשיהיה במצב סכנה יאמר אתהמילים "אלקא דמאיר ענני" וינצל. החייל שאל אותו "מהיכן אני יכול להיות בטוח שאנצל?". ענה לו רבי מאיר "הסתכל לפניך הרי יש כאן כלבים גדולים ומסוכנים אני אלך לקראתם ותראה בעצמך". רבי מאיר הלך לקראתם והם רצו לקראתו להורגו. רבי מאיר צעק "אלקא דמאיר ענני" ומיד חזרו הכלבים לאחוריהם. כשנגזר על החייל מוות בתלייה והחבל היה כבר כרוך סביב לצווארו זעק "אלקא דמאיר ענני" והחבל נקרע והחייל ניצל ממות. רבי מאיר בעל הנס נפטר בי"ד באייר ונקבר סמוך לעיר טבריה. קברו הוא אחד המקומות הקדושים שאלפים מכל העולם נוהרים אלין להתפלל לישועה ולרחמים.
גדולי הרבנים בכל הדורות המליצו ועודדו לתרום צדקה לעניי ארץ ישראל לעילוי נשמתו. מקובל בכל הדורות שהוא עצמו ימליץ טוב בעד כל אדם הזקוק לישועה ותורם צדקה לעניי ארץ ישראל לעילוי נשמתו והוא סגולה לישועות וניסים על טבעיים!

רבים זכו לנסים וישועות על ידי תרומתם למוסדות תפארת צבי לזכר נשמת רבי מאיר בעל הנס בין בתרומה ישירה או דרך קופת הצדקה.