עולם החסד
 
סיוע רפואי

 

עולם החסד

תומכי שבת - עזרה לחגים - קמחא דפסחא ושמחת יום טוב

לאור המיתון והמצב הכלכלי הקשה, המתרחב בעולם ולא פסח כמובן על תושבי ביתר הוקמה מחלקת 'תומכי שבת' . משפחות רבות שמצבן הסוציו אקונומי לא שפר עליהן בלאו הכי, נקלעו ל'מלחמת הישרדות בלתי אפשרית על קיומן בימים טרופים אלו. מטה לחמם של משפחות רבות נשבר, ואין באפשרותם לתת לילדיהם, אף לא פרוסת לחם בכל בוקר.

לא ניתן לעמוד מן הצד, מול המחזות הקשים העולות מאותם בתים. יושב ראש הארגון הרב דוד קארו שליט"א, נחלץ חושים לסייע ולתמוך באותן משפחות והקים לשם כך מחלקת 'תומכי שבת'. מאז שהוקם 'תומכי שבת', שבת המלכה מפיצה את קרני אורה,  גם בבתיהם של משפחות קשות יום אלו. אולם על מנת לשמור על כבודם של המשפחות הנזקקות, מעניק להם הארגון 'זכויות קניה' בחנויות ברחבי העיר, והמשפחות הם אלו שקובעות את תפריט סעודות השבת. בדרך זו זוכה המשפחות לקבל את מוצריהם בדרך כבוד.

בפרוש עיתות החגים ומועדי ישראל, כאשר בבתים רבים, כבר מכינים את מיטב המאכלים לכבוד החג, בבתים אחרים הזקוקים לעזרה שוררת הדאגה: 'מאין יבוא עזרנו' והאם גם הם ימלאו את שולחנם  עם כל טוב ויזכו משפחותיהם גם הם לשמחת החג? גם כאן מגיעים מלאכי 'תפארת צבי' לעזרתם ובדרך כבוד מספקים להם את תווי הקניה, המאפשרות להן לרכוש, בשר, עופות, דגים, יין, מצות לפסח ועוד. אין לשער, את גודל השמחה שאותם תווים מביאים בכנפיהם, להורים ולילדיהם.

משפחות רבות נוספות שגורלם הכלכלי עגום ביותר, ממתינות בכליון עיניים על מנת להימנות עם מעגל נתמכי 'תומכי שבת' וסיוע לחג, אנו מקווים כי באמצעות הגדלת התמיכה של ידידנו ברחבי העולם, נוכל לסייע גם להם ולשבצן בין חברי הארגון.

סיוע רפואי

בין שלל פעולותיו של 'תפארת צבי' ראוי לציון, התחום בו מוגש סיוע רפואי באמצעות רכישת ציוד רפואי, במקרה הצורך, ותמיכה כספי במשפחה שבן ביתה נזקק ל"ע לטיפול.
האבא פוסע במסדרונות בית החולים, פניו מיוסרות ומצחו חרוש קמטים. האמא המסורה, רוכנת על גבי בתה, השוכבת ללא ניע בחדר, מרותקת למכשירים, מנסה לגלות על פניה, זיק של אור. אפי' בניד עפעף היא הייתה מסתפקת. השהיה הממושכת בבית החולים, מוטטה אותם נפשית. מצבם הכלכלי דועך. העלויות הרבות הכרוכות בטיפולים השונים, והרופאים שמוזעקים לכאן בזה אחר, יבשו את לחלוחית הכסף האחרונה, שנותרה בכיסם.
הילדים הנותרים בבית, משוועים למילים החמות של אמא. לאבהיות של אבא. הם מבקשים בינתיים למלא את קיבתם בממתק, בלחמניה. אך הם כוססים צפרניים תחת כעך. הארונות ריקים. אין מי שיקנה ואין גם במה לרכוש.
כאן נכנסים לתמונה, תפארת צבי', שמגישים סיוע ותמיכה חשובה לאותם משפחות. הם מביאים לביתם את האור שכה נחוץ, ולמשפחה הייתה הרווחה.

לתרומות