בית מדרש גבוה להוראה ורבנות

בית המדרש גבוה 'תפארת צבי' ללימוד הוראה והכשרת רבנים, נודע בשערי עולם התורה, כבית שמגדלים בו תורה. את ספסלי בית המדרש, חובשים אברכים, שהניחו את חיי השעה ועוסקים בחיי עולם – חיים של תורה. משפחות האברכים הללו, וויתרו על חיי רווחה ומותרות, על מנת שיוכלו לחסות באוהלה של תורה, להתמקד בסוגיות הלכתיות הנוגעות לבית היהודי, לצלול במים האדירים של עולם ההלכה, ולדלות מתוכם בסופו של דבר היתר הוראה וקבלת סמיכה. הלימודים האינטנסיביים, המגמות הברורות והיעדים אליהם הם חותרים, מכשירים  את האברכים ברוכי הכישרון הללו, לשמש ברבות הימים כמורי הוראה וכרבנים בישראל.


הקצבה החודשית, אותה מקבלים האברכים עומדת על סכום מועט ביותר, אשר אינה מספקת את צרכי המשפחה האלמנטרית. לשם כך, קיים הסכם 'יששכר וזבולון' המאפשר לאנשים המתפרנסים בכבוד ואשר אין עיתותיהם בידם, ללמוד כאוות נפשם, לקיים את השותפות עתיקת היומין, שעוד החלה בימי השבטים 'יששכר וזבולון', ובכך ליטול חלק פעיל בלימוד התורה, עליה יגעים אברכי משי אלו. בכך, התורמים מקיימים בהידור את הפס' 'עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר'.


לכל יהודי ניתנת האפשרות להצטרף להסכם, אשר ייחתם כדת וכדין על ידי שני הצדדים – התורם וההנהלה בשם האברכים. ותורה וגדולה יתאחדו איפוא בזכות זו, על שולחנם.